Tricks

Keder du dig også i disse coronatider? Mangler du noget at træne med din hund? Hop over på vores Facebook og vær med, når vi træner Tricks sammen hver for sig.

Hver uge vil der være fokus på en ny øvelse. Inden udgangen af ugen uploader vi en video af vores hund, som udfører det tricks, der er fokus på i den pågældende uge.

Det er ikke et krav, at du skal deltage hver uge, men det håber vi selvfølgelig meget, at du har lyst til. Det vigtigste er at, du og din hund har det godt sammen og hygger jer med at lave tricks, og at I laver lige præcis de øvelser, som I synes er sjove og som hunden er god til.

Det er gratis at være med i vores lille Tricks challenge og øvelserne vil være være færdighedsprøve 1. Få en gennemgang af øvelserne længere nede på siden.

Hvad er tricks?

Tricks består af en række øvelser, som du skal udføre sammen med din hund.

Øvelserne er:

 • Slalom mellem ben
 • Bakkeøvelse
 • Cirkler
 • Twist
 • Spring
 • Potearbejde
 • Target-arbejde
 • Positionsarbejde
 • Heelwork
 • Hunden arbejder med ryggen til handleren
 • Fri øvelse
Hvad er en færdighedsprøve?

Færdighedsprøverne er, som navnet antyder, en række prøver, hvor ekvipagerne testes i de færdigheder, som det kræver for at kunne lave et HTM eller Freestyle program, men selv i den sværeste klasse, er der ikke noget krav om, at der skal sættes musik til øvelserne. Til gengæld har man fastholdt ønsket om at hunden og ejeren sammen kan lave lige præcis de øvelser, som de synes er sjove og som hunden er god til, så den store grad af frihed til at vælge de øvelser, der passer til den enkelte ekvipage. Handleren må også – lige som i HTM og Freestyle – opmuntre hunden verbalt og med kropssignaler gennem prøverne. Der lægges vægt på at handleren støtter hunden og hjælper den gennem øvelserne, så det bliver en glad og positiv oplevelse for begge parter.

Der er fire prøver. Færdighedsprøve 1, 2, 3 og titelprøven. Man kan rykke op gennem klasserne efterhånden som man består, man kan vælge at blive i en klasse og forbedre sine point eller man kan vælge at prøve den næste klasse og så rykke ned igen, hvis man vurderer, at sværhedsgraden alligevel blev sat op lidt hurtigere end hunden var klar til.

Det er de samme øvelser, eller i hvert fald overskrift til øvelserne, der går igen gennem alle fire prøver, men sværhedsgraden bliver højere jo længere op i prøverne man når.

Gennemgang af øvelser i Færdighedsprøve 1

Slalom mellem ben: Hunden laver slalom mellem handlerens ben, mens handleren går otte skridt forlæns. Hunden bevæger sig forlæns.

Bakkeøvelser: Hunden bevæger sig fire skridt baglæns i en lige linje i retning væk fra handleren. Handleren må gå med hunden, men hunden skal selv bevæge sig baglæns uden pres fra handlerens kropssprog. Det regnes som et skridt, når hunden flytter et bagben baglæns. Dvs. at hunden skal flytte et bagben baglæns fire gange.

Cirkler: Hunden cirkler handleren. Den skal mindst to gange rundt om handleren. Handleren står enten stille på stedet eller drejer rundt på stedet i modsat retning af hunden.

OBS! I alle cirkeløvelser går hunde forlæns og ikke baglæns rundt om handleren.

Twist: Hunden drejer rundt om sig selv mindst to gange i samme retning.

Spring: Der er ingen krav til hvor højt hundens skal springe. Et spring er defineret som, at alle fire poter løftes fra jorden på en gang. Hunden springer over en stok, som handleren holder i en eller to hænder. Potearbejde: Hunden giver pote – dvs. lægger den ene pote i handlerens hånd. Poten skal røre hånden, men behøver ikke ligger der i længere tid.

OBS! Handleren medbringer selv sine egne rekvisitter.

Target-arbejde: Hunden løber 2 meter frem foran handleren til en targetplade, der ligger på jorden og bliver stående med en/to forpote/r på eller en del af en pote på pladen i mindst 3 sekunder.

OBS! Handleren medbringer sin egen target.

Rekvisit arbejde: Hunden går forlæns rundt om en stok, som handleren holder i hånden. Handleren bestemmer selv hvilken vej hunden skal bevæge sig rundt om stokken. Den skal mindst 2 gange rundt om stokken.

OBS! Handleren medbringer sine egne rekvisitter.

Positionsarbejde/fastholdelse af positioner: Hunden lægger hovedet fladt ned på jorden eller lægger det på handlerens hånd, knæ eller anden kropsdel og holder positionen i mindst tre sekunder.

Heelwork: Ekvipagen viser flg. heelwork-serie i en valgfri position:

 • 10 skridt frem
 • Højrevending
 • 10 skridt frem
 • Venstrevending
 • 10 skridt frem
 • Afslutning stående eller siddende roligt i positionen indtil dommeren siger ”ja tak”.

OBS! I alle klasser er heelwork programmerne beskrevet i antal skridt for handleren, men retningsangivelse for hunden. Med heelwork positioner menes altid de positioner, der er beskrevet i HTM reglerne.

Den frie øvelse: Der vises et trick efter handlerens eget valg, som ikke er vist andet steds i prøven*.